Skip to main content

Bewindvoering

Het beheren van de financiën is voor veel mensen best lastig, zeker als er ook sprake is van schulden. Als bewindvoerder nemen wij deze zorg van u over. Wij betalen uw rekeningen, regelen zaken als uw belastingaangifte, vragen toeslagen en kwijtscheldingen aan en zorgen dat er voor u genoeg geld overblijft om boodschappen van te betalen. Uw post gaat rechtstreeks naar ons, waardoor u thuis geen vervelende of moeilijke brieven meer krijgt.

Heeft u schulden? Klein of groot, samen met u maken we direct een plan van aanpak voor een oplossing. Bij dreigende situaties zoals beslag op inkomen of inboedel, afsluiting van energie of woningontruiming kunnen wij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening die dit verbiedt. Als we betalingsregelingen kunnen treffen voor uw schulden dan doen we dat. Zijn uw schulden zo hoog dat afbetalen niet meer mogelijk is, dan spreekt men van problematische schulden. In dat geval doen we uw schuldeisers een aanbod tegen finale kwijting (schuldregeling), of kunnen wij een wettelijke schuldsanering (Wsnp) voor u aanvragen. Ook tijdens deze trajecten blijven we u bijstaan en doen wij er alles aan om samen met u die ‘schone lei’ te behalen. We begeleiden u van a tot z. Pas als u het wilt, u de rust weer heeft gevonden en u zich in staat voelt om uw financiële zaken weer zelf te beheren eindigt het bewind.

Onze werkzaamheden als beschermingsbewindvoerder bestaan uit:

 • Huisbezoek bij aanvang
 • Openen beheerrekening en leefgeldrekening
 • Opstellen budgetplan
 • Ontvangen alle inkomsten
 • Ontvangen post
 • Betalen vaste lasten
 • Doen van losse (extra) betalingen
 • Maken noodzakelijke reserveringen
 • Declareren ziektekosten
 • Aanvragen toeslagen
 • Aanvragen heffingskortingen
 • Aanvragen kwijtscheldingen
 • Aanvragen bijzondere bijstand
 • Doen van belastingaangifte
 • Opstellen en uitvoeren schuldregeling (indien van toepassing)
 • Aanvragen Wsnp (indien van toepassing)
 • Ondersteuning bij het nakomen van de verplichtingen tijdens een schuldregeling / Wsnp (indien van toepassing) 

Download informatiefolder beschermingsbewind

Het beheren van de financiën is voor veel mensen best lastig, zeker als er ook sprake is van schulden. Komt u er zelf (even) niet meer uit? Misschien is beschermingsbewind iets voor u.