Skip to main content

Tarieven

Hieronder treft u een overzicht van onze tarieven in 2024 (incl. BTW). De tarieven voor beschermingsbewind worden jaarlijks door de overheid vastgesteld in de ‘Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren’. De tarieven voor budgetbeheer sluiten hierbij aan. Uitgangspunt is dat u de kosten van beschermingsbewind of budgetbeheer zelf moet betalen. Voor het aanvragen van beschermingsbewind is daarnaast eenmalig € 86 griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. 

Als u onvoldoende inkomen of vermogen heeft om de kosten te betalen vraagt de bewindvoerder bij uw gemeente bijzondere bijstand aan.

Beschermingsbewind

 

 
 1 persoon 
2 personen
Maandelijks tarief
 
 
Regulier bewind
€ 133,10
€ 159,52
Schuldenbewind (incl. schuldregeling)
€ 172,12
€ 206,51
1 Regulier / 1 Schuldenbewind (incl. schuldregeling)
 
€ 183,11
 
   
Extra vergoedingen
 
 
Aanvangswerkzaamheden
€ 751,41
€ 901,45
Aanvangswerkzaamheden na voorafgaand budgetbeheer
€ 562,65
€ 673,97
Aanvangswerkzaamheden na 1 voorafgaand budgetbeheer
 
€ 790,13
Verkoop of ontruiming woning en verhuizing
€ 469,48
€ 469,48
Beheren persoonsgebonden budget
€ 704,22
€ 704,22
Opmaken eindrekening en -verantwoording
€ 281,93
€ 338,80
Uurtarief
€ 93,95
€ 93,95
Bankkosten (meer informatie)
€ 10,00
€ 20,00
Budgetbeheer

 

 
1 persoon
 2 personen
Maandelijks tarief
 
 
Budgetbeheer privé
 € 95,00
€ 114,00 
Budgetbeheer zakelijk
€ 151,25 
 
 
 
 
Extra vergoedingen
 
 
Aanvangswerkzaamheden
privé
 € 375,80
€ 450.96
Aanvangswerkzaamheden
zakelijk
€ 751,60
Schuldregeling
 op aanvraag
op aanvraag 
Beëindigingswerkzaamheden
 € 140,93
 € 169,12
Uurtarief
 € 93,95
 € 93,95
Bankkosten (meer informatie)
 € 10,00
 € 20,00

 

Nota Bene

Fouten voorbehouden. Voor zo ver de hierboven genoemde tarieven voor beschermingsbewind niet overeenkomen met de ‘Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren’, geldt de regeling.